Island

30 bilder från Island

30 bilder från Island

Det har gått ungefär ett år sedan jag befann mig på Island tillsammans med Katarina och Sofia. Vi roadtrippade runt…