Svenska nationalparker

Idag så finns det 30 nationalparker i Sverige och jag har som mål att besöka alla – något slutdatum för projektet finns inte utan det får helt enkelt ta den tid det tar.